Program servisa viskoventilatora čini industrijski remont viskoventilatora i elektromagnetnih spojnica teretnog programa.125

 

Prilikom remonta, delovi kao što su ležajevi, transmisiona masa, ventili se menjaju na svakom remontovanom viskoventilatoru, bez obzira na oštećenje. Sve ostale komponente se proveravaju prema specifikacijama proizvođača i po potrebi menjaju novim.

Viskoventilatori se po završetku montaže ispituju na kompjuterizovanoj opremi za ispitivanje i balansiranje.

Pored remonta viskoventilatora u ponudi imamo i agregatnu zamenu po principu staro za remontovano kao i širok asortiman novih viskoventilatora za putnički i teretni program proizvođača Behr Hella i Cojali.