125

Viskoventilatori služe za hlađenje motora i sastoje se od elise i viskospojnice. U zavisnosti od konstrukcije spojnica može biti mehanička ili elektro upravljana. Mehanički upravljani viskoventilatori temperaturu dobijaju od hladnjaka a upravljanje sklopom  je preko bimetala postavljenim na viskosklopki, dok se elektro upravljani upravljaju preko kontrolne jedinice motora. Upravljivo hlađenje motora kao krajnji rezultat ima smanjenje buke i smanjenje potrošnje goriva.

Viskoventilatori novije generacije u zavisnosti od potreba motora mogu imati više različitih nivoa rada, odnosno više brzina okretanja.
Pogon za okretanje mogu dobiti direktno sa radilice motora ili preko sistema kaiševa.

Pored viskoventilatora za hlađenje motora se koriste i elektomagnetne spojnice, elektrohidraulične spojnice, obične elise i električni ventilatori.

Neispravnost viskoventilatora može da izazove pregrevanje motora, povećanu potrošnju goriva, povećanu buku motora, nestabilnu radnu temperaturu motora, povećane vibracije motora.