Pod pojmom hybridni turbokompresor podrazumeva se nestandardni ili nadograđeni turbokompresor. To je turbokompresor sa kombinacijom delova i veličina kako bi se dobio turbokompresor vrhunskih karakteristika koji može zadovoljiti potrebe motora za komprimovanim vazduhom u svim režimima rada. 

Ako je pravilno dizajniran hybridni turbokompresor će omogućiti dodatni protok i pritisak na sigurnoj i pouzdanoj brzini rotora turbokompresora.

Hybrid turbo1

Treba znati i da svi hybridi nisu dobri za svaki motor.  Vrlo je teško postići da motor ima dovoljno vazduha kroz sve opsege broja obrtaja motora. To znači da nije dovoljno samo u turbo ugraditi veći rotor već je potrebno prvo pravilno odrediti potreban protok prema kome de određuje koji rotor se treba ugraditi. Pored rotora koji se menja u hybrid turbokompresore je neophodno ugraditi delove koji mogu trpeti veća opterećenja i pritiske.  

Svaki hybrid turbokompresor izrađen u Turbo Servisu je rađen na osnovu programa za pravilno određivanje protoka za potrebnu zapreminu i snagu motora a u turbokompresor se ugrađuju delovi koji mogu podržati veću snagu motora i pritisak vazduha.