Ball Bearing

Turbokompresori sa klasičnim kliznim ležajevima su dugo bili jedino moguće rešenje kod dizajniranja turbokompresora. Međutim Ball Bearing tehnologija je novina koja je sada dostupna i omogućava značajno poboljšanje performansi turbokompresora. Ball Bearing je nastao kao rezultat rada inženjera prvo sa više velikih trkačkih timova tokom nekoliko uspešnih trkačkih sezona.

Sada se Ball Bearing turbokompresori koriste i kao standard za neke od vodećih proizvođača vozila

Prednosti Ball Bearing turbokompresora:

- Prilikom vožnje motora sa ball bearing turbokompresorom primećuje se bolja reakcija i odziv gasa u odnosu na tradiconalne turbokompresore sa kliznim ležajevima. Ubrzanje turbokompresora je više od 15% bolje kod turbina sa kugličnim ležajevima. 

odziv BB- Ball Bearing  turbokompresor  redukuje količinu ulja potrebnu za normalno podmazivanje. Smanjena količina ulja za podmazivanje smanjuje šanse za curenjem ulja preko turbokompresora.

- Ball Bearing je više tolerantan za uslove podmazivanja i umanjuje mogućnost kvara turbokompresora prilikom gašenja motora kao i na većim  pritiscima i visokim brojevima obrtaja

- Kuglični ležajevi  postavljeni na oba kraja osovine turbokompresora eliminišu potrebu za aksijalnim ležajem koji je uobičajeno slaba tačka na standardnim turbokompresorima, što znači da su Ball Bearing turbokompresori dugotrajniji i da ih je moguće koristiti na zahtevnijim aplikacijama sa zahtevnim uslovima rada.